PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Metoda TOMATISA ®

Jesteśmy jedynymi na Warmii i Mazurach certyfikowanymi konsultantami

Metody TOMATISA ®

Szkolenia

Nasza Oferta

Aktualności

Stała  oferta

Zaburzenie Przetwarzania Sensorycznego może być podłożem wielu trudności i problemów zakłócających prawidłowy rozwój dziecka i procesów jego uczenia, może też powodować problemy w zachowaniu dziecka.

Z Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego/Dysfunkcji Integracji Sensorycznej nie  wyrasta się samoistnie. Brak diagnozy i terapii w wieku dziecięcym, generuje problemy funkcjonalne

w dorosłym życiu.

 

do 30.04.2016

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wsparcie działań Grupy Zadaniowej Organizacji Pożytku Publicznego - PIRAMIDA ROZWOJU, której działalność skierowana jest na wsparcie najbardziej potrzebujacych dzieci z Warmii i Mazur nowoczesnymi działaniami terapeutycznymi, pozwalającymi dać im nadzieję i wyrównanać szanse rozwojowe.          

W formularzu PIT wpisz numer:  KRS 0000338389

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:

10070 - Grupa OPP - Piramida Rozwoju

Kliknij link i bezpłatnie wypełnij deklarację PITza rok 2015  - ONLINE

14-15.05.2016    

Cel szkolenia: zapoznanie terapeutów z elementami metody werbo-tonalnej

i wykorzystywaniem jej w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami:

z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, z cechami autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy.  

Prowadząca - Izabela Łukasiuk , jedna z pięciu certyfikowanych trenerów  tej metody.

29-30.04.2016

Cel szkolenia: zapoznają się z wielopłaszczyznowym podejściem do tematu.  

Terapia ręki ma na celu  usprawnianie tych funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.

Kurs w wymiarze 50 godzin dydaktycznych - prowadzonych przez autorkę zintegrowanego treningu pisania SIhand ®  – Agnieszkę Rosa  

O nas 

PIRAMIDA ROZWOJU

to miejsce przyjazne

dla tych wszystkich,

którzy bez względu na wiek

i rodzaj życiowych wyzwań chcą osiągać więcej…

Wspieramy  Wasz  Potencjał !

Również poprzez organizowanie w naszym centrum szkoleń, warsztatów i kursów.  

skierowana jest do osób w każdym wieku, zainteresowanych  rozwojem lub wsparciem potencjału swojego lub swoich bliskich.

Nasze warsztaty i szkolenia odbywają się zarówno

w tzw. formule "zamkniętej" na zlecenie zorganizowanych  grup i instytucji, jak i w formie "otwartej" dla osób indywidualnych zainteresowanych rozwojem w zakresie

swojej specjalizacji lub interdyscyplinarnie.

Czy wiesz, że ucho nie służy wyłącznie do słuchania. Stymuluje ono również mózg

i determinuje równowagę.  Dobry słuch odgrywa pierwszoplanową rolę w rozwoju osobowościowym człowieka.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszamy do zapoznania się z pełną naszą ofertą.

Przejdź dalej i kliknij w interesującą Cię

tematycznie zakładkę, lub skontaktuj się

z nami telefonicznie, a my chętnie

odpowiemy na twoje pytania.

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH ROZWOJOWYCH  STREF 

13-14-15.05.2016

21-22.05.2016    

Cele szkolenia

Dostarczenie niezbędnej wiedzy dla nauczycieli pracujących lub planujących pracę z osobami

z zespołem Aspergera.  Zwiększenie kompetencji profesjonalistów zainteresowanych problematyką funkcjonowania i metodami pracy z osobami z ZA.

 

Szkolenie w wymiarze 19 godzin dydaktycznych - prowadzone  przez  2  trenerów z  SYNAPSIS

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

   *  Trening umiejętności społecznych.

   * „Pokonując samotność...". Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.

prowadzone przez

specjalistów z

Fundacji SYNAPSIS