Gabinet Neurologopedii / Logopedii / Surdologopedii

 

Dorota Modzelewska - logopeda, neurologopeda, pedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji

Martyna Kurek-Kołecka – surdopedagog, logopeda dyplomowany

Małgorzata Moszyńska  – logopeda, oligofrenopedagog

Bożena Chojnacka – surdopedagog, logopeda

 

Dorota Modzelewska

logopeda, neurologopeda, pedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji

Kontakt tel.: 607-639-079

Absolwentka studiów magisterskich  zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz studiów podyplomowych z logopedii ogólnej(UW), neurologopedii (UMCS Lublin),terapii pedagogicznej(UWM) i pedagogiki rewalidacyjno-terapeutycznej (Szk. Wyższa Płock). Od 1996 roku prowadzi terapię logopedyczną w placówkach oświaty i służby zdrowia.  Aktywny logopeda kliniczny.

Oferta usług

Profilaktyka, diagnoza i terapia:

 • Zaburzeń mowy

– opóźnionego rozwoju mowy,
– jąkania,
– afazji,
– dysfazji rozwojowej,
– dyzartrii

 • Wad wymowy
 • Autyzmu

 

Martyna Kurek-Kołecka

surdopedagog, logopeda dyplomowany

Kontakt  tel.:  509 292 454 

Absolwentka polsko-niemieckich studiów o specjalności Wczesna rewalidacja dzieci z wadą słuchu (UWM Olsztyn, University of Education Heidelberg) oraz podyplomowych studiów z zakresu logopedii (UWM Olsztyn). Zawodowo związana z Poradnią Logopedyczną  oraz  Ośrodkiem Rehabilitacji Słuchu i Mowy PZG w Olsztynie.

Oferta usług

Profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy:

 • wad wymowy
 • opóźnionego rozwoju mowy

Wczesna interwencja logopedyczna

Terapia zaburzeń słuchu u niemowląt, dzieci i dorosłych

Rehabilitacja osób po protezowaniu słuchu i wszczepieniu implantu ślimakowego

 

Małgorzata Moszyńska

logopeda, oligofrenopedagog

Kontakt tel.: 501 129 486

Oferta usług

Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych w zakresie:

 • Autyzmu i Zespołu Aspergera
 • ćwiczenia artykulacji ćwiczenia mowy dialogowej
 • ćwiczenia prozodii mowy
 • ćwiczenia mowy opisowej
 • analiza tekstów czytanych

Rozszczepu wargi i podniebienia:

 • nauka karmienia i opieki nad noworodkiem z rozszczepem
 • ćwiczenia artukulatorów
 • usprawnianie podniebienia miękkiego
 • usuwanie nosowania
 • korekta wtórnych wad wymowy

 Wad twarzowo-zgryzowe:

 • usprawnianie i korekta wadliwej wymowy przed i po zabiegach chirurgicznych

Korekty poszczególnych wadliwie realizowanych głosek

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress